Pressemeldinger

Et av de viktigste og mest effektive verktøy for løpende samfunnskontakt, og samtidig et av de rimeligste. Planmessig og systematisk bruk av pressemeldinger over tid kan gi meget gode resultater. En forutsetning er riktig og profesjonell utførelse, der utformingen er optimalisert i forhold til mottakerne – og der distribusjonen skjer etter oppdaterte og nøye utvalgte adresselister. Prisnivået overrasker de fleste positivt.

Internpublikasjoner

Interne publikasjoner for egne, eventuelt også datterselskapers/samarbeidspartneres ansatte, er et viktig verktøy for å styrke bedriftsintern informasjon og kommunikasjon, samtidig som de spiller en vesentlig rolle for motivasjon/inspirasjon og for å styrke tilhørighet/identitet. Kan praktisk løses både med papirutgave og med nyhetsbrev i PDF-format – eller en kombinasjon av begge.

Kundeaviser/kampanjeaviser

Visste du at du kan ha din egen journalistisk produserte kundeavis ute i samtlige postkasser(*) i distriktet for mindre enn en femmer pr. eksemplar med 8 sider tabloid – alt inkludert?

Enda rimeligere blir det dersom eksempelvis flere forhandlere av samme merkevare går sammen om produksjon av kampanjeaviser, med utskiftning av sine egne ”lokale” sider – da kan stykkprisen komme ned mot 3,30 om opplaget er stort nok.
Noe å tenke på i disse kostnadsfokuserte tider!

Andre tjenester

Dersom ditt firma ønsker tilbud på noen av disse tjenestene og andre tjenester nevnt nedenfor, benytt vårt kontaktskjema eller ta kontakt med Frank Williksen direkte på mobiltlf eller e-post!

  • Arr. av pressemøter/konferanser/seminarer/reiser
  • Artikler/reportasjer/intervjuer på freelance-basis
  • Fotografering
  • Ideutvikling
  • Informasjonsrådgivning/analyser/strategiske planer
  • Målgruppevurdering/definisjon
  • Pressemeldinger, mediakontakt
  • Totalproduksjon, publikasjoner - både enkeltstående og periodiske