Rus i trafikken: Styrket fokus på viktig ulykkesårsak

 

17. desember 2012 - Over hele Europa styrkes nå fokus på problemene knyttet til rus i trafikken. Kjøring i påvirket tilstand utløser mange ulykker, ofte med tragisk utgang, og er dermed et felt hvor potensialet for ulykkesreduksjon er stort. I Norge blir det anslått at så mye som 22 prosent av alle dødsulykker er forårsaket av ruspåvirket kjøring.

 

EU har for alvor satt saken på dagsorden – og i Nordisk Råd er det nylig vedtatt forslag om obligatorisk alkolås for alle yrkessjåfører i de nordiske land.

Nordisk Råd har dessuten vedtatt et forslag om at promille-gjengangere må montere alkolås i bilen for å beholde retten til å kjøre bil. Samtidig må de forplikte seg til å delta i et rehabiliteringsprogram og akseptere testing for alkoholavhengighet.

 

- Vi ser en voksende interesse for montering av alkolås for tiden, først og fremst i yrkesbiler. Noe av dette kommer som en følge av anbudskrav, men stadig flere tenker også proaktivt her – og monterer før dette eventuelt blir krevet, sier divisjonssjef Erik Eidem i KGK Norge AS, distributør av Dräger alkolås.
 

- I Finland er for eksempel alkolås nå et absolutt krav i alle busser som brukes til skolekjøring, og tilsvarende er utvilsomt underveis også her i Norge, sier Eidem.

- Dräger alkolås bygger på samme teknologi som det måleutstyret UP bruker ved kontroller langs veien, noe som skulle borge for at resultatene har god nøyaktighet. Dersom førerens utpust inneholder alkohol over et visst maksimumsnivå vil bilen rett og slett ikke kunne startes, sier han.

 

Mange kontroller

Ifølge en oversikt fra European Transport Safety Council var det i 2010 bare finske bilførere som ble rutinemessig testet for promille oftere enn norske, 429 av 1.000 innbyggere, mot 367 av 1.000. På tredje plass kom Sverige. Av de som ble testet i Norge, var 0,9 prosent påvirket av alkohol.


Politiets mål er å promilleteste 1,8 millioner bilførere årlig, og promilletesting er nå obligatorisk hver gang en bilist blir stoppet av UP. Norge var for øvrig først i verden med å innføre en promillegrense for bilkjøring, ved å introdusere 0,5 promille som øvre grense i 1936.

 

Langt igjen

I følge UP skjer det daglig 120.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. I det samme intervjuet med Dagbladet for en tid siden, sier UP-sjef Runar Karlsen at politiet årlig tar rundt 9.000 bilførere for promillekjøring. Mer enn fire av fem som pågripes med promille er ”godt kjent av politiet”, og noen blir tatt med så høye hastigheter som 160-170 km/t i ruspåvirket tilstand. Høyrisikogruppen er fremdeles unge menn.

- Dette bekrefter bare at det er langt igjen – og at aktiv bruk av alkolås vil være et uhyre effektivt verktøy for å få disse dystre tallene nedover, fastslår Erik Eidem.

Fakta

Dräger er et internasjonalt ledende innen medisinsk-og sikkerhetsteknologi. Siden 1889 har Dräger utviklet avansert utstyr og løsninger som brukere stoler på hver eneste dag over hele verden. Når Dräger produkter brukes er scenariet alltid det samme: liv står på spill. Enten det er i kliniske situasjoner, industri, gruvedrift eller redning - Dräger-produktene beskytter, gir støtte og redder liv.

 

Bildetekst:

Fremdeles kjører alt for mange norske bilførere i ruspåvirket tilstand. Aktiv bruk av alkolås kan redusere tallet kraftig.

 

Mer informasjon:
Erik Eidem | Divisjonssjef |KGK Norge AS | 22 88 46 80/90 50 61 17 | erik.eidem@kgk.no

Knut Braaen | Produktspesialist | KGK Norge AS | 22 07 46 62/94 14 44 20| knut.braaen@kgk.no

 

Del artikkelen videre...

Twitter Facebook Google +