Om Williksen Forlag

Etablert 1. april 1971 som PR/informasjonsbyrå med kunder blant ledende selskaper i bl.a. bilbransje, miljøteknologi, media mm.

Vår målsetting er å utvikle gode og kostnadseffektive løsninger på våre kunders PR- og informasjonsbehov, gjennom aktiv idéutvikling, prosjektering, og implementering/gjennomføring. Vi leverer også publisistiske og redaksjonelle tjenester.

Vi legger stor vekt på åpenhet og troverdighet i både faglige og økonomiske spørsmål, og garanterer alltid gitt forhåndspris: Våre kunder kan derfor alltid føle seg trygge på at det ikke dukker opp uvarslede - og uvelkomne - tilleggsfakturaer utover forhåndsavtalt pris.
Vår kundeportefølje kjennetegnes ved høy stabilitet og langsiktige samarbeidsforhold med varighet over opptil 30 år.

Frank Williksen, eier og daglig leder.
Arbeidsområde PR og Informasjon: Rådgivning, planlegging og gjennomføring. Arbeider med tekst, foto, layout mm
Mobiltlf.: +47 92 26 10 64
Epost: frank@williksen.no